8 Kasım 2009 Pazar

10. ve 12.Sınıf Biyoloji 1.Yazılı Soruları 2009-2010 Biyoloji Yazılı Soruları Fotosentez


                                                     .................................. LİSESİ                                                             2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 12.SINIF BİYOLOJİ 1. YAZILI SORULARIDIR


Doğru yanlış doruları her soru 2 puandırD
Y


1Fotosentez güneş enerjisinin organik moleküllerde kimyasal bağ enerjisine çevirme işlemidir.


2Fotosentezin ışığa bağlı olmayan tepkimelerinde O2 kullanılır
3Işık enerjisinden ATP'nin sentezlendiği reaksiyonlara hidroliz denir
4Fotosentezin ışıksız devre reaksiyonları kloroplastın grana'sında meydana gelir


5Devirli fotofosforilasyon reaksiyonlarında sadece ATP ve O2 sentezlenir.6Fotosentez hızı etki eden faktörlerden en düşüğüne göre belirlenir.7Sıcaklık,  fotosentezin en çok karanlık devre reaksiyonlarını etkiler8Devirsiz fotofosforilasyon reaksiyonlarında ATP,NADPH2 ve O2 oluşur.9Fermantasyonda net kazanç 2 ATP dir


10Laktik asit ve Alkol fermantasyonunda Pürivik asite kadar olan reaksiyonlar aynıdır.


Boşluk Doldurma Soruları ; Her Boşluk 3 Puandır.11

Enzimlerin yardımyla ATP sentezine ……………………………………………denir12

Bitkilerde ışıklı devre reaksiyonları kloroplastın ……………………sında , karanlık devre reaksiyonları ise……………………………….meydana gelir


13

Oksijensiz solunum reaksiyonlarında …………………..ortaktır. Reaksiyonlarda son ürünlerin farklı olması  farklı


…………………   görev almasından kaynaklanır.


Klasik Sorular  14-18. sorular 10 puan 19. soru 15 puandır14

Devirli ve Devirsiz fotofosforilasyonun ortak yönleri ve farklarını belirtiniz.
15

Fotosentezde Elektron tutan modeleküllerin ( ETS ) adlarını yazınız.
16

Bakterilerin yaptığı fotosentez ile bitkilerin yaptığı fotosentezi karşılaştırınız17

Bir fotosentez reaksiyonu sonucu 30 Glikoz molekülü sentezlenmişse ;


a) Işıklı devre reaksiyonlarında kaç ATP sentezlenmesi gerekir?


b) Işıklı devre reaksiyonlarında kaç NADPH2 Sentezlenmesi gerekir?


c) Karanlık devre reaksiyonlarında kaç CO2 molekülü kullanılır?
18

Fotosentez hızına etki eden etmenlerden biri olan sıcaklık 35°'nin üzerine çıktığında fotosentez tepkimelerinde nasıl


 bir değişiklik olur? Neden?
19

Aşağıdaki şekilde boşlukları doldurunuz.0 yorum:

Yorum Gönder