25 Ağustos 2009 Salı

Organik ve İnorganik Bilesikler Videolu ders anlatımı Biyoloji 9. Sınıf

Lise1 ( 9.Sınıf) Biyoloji dersi ilk konularından organik ve inorganik bileşikler konusunun videolu ders anlatımı. 

20 Ağustos 2009 Perşembe

Hayvan Hücresi Organelleri Lise 1 Biyoloji Konusu

9. Sınıf ( Lise1 ) konuları içinde yer alan hücre konusunun güzel ve basit bit videosu. Videoda sadece hayvan hücresi organelleri vardır , bitki hücresi organelleri kloroplast,kromoplast ve lökoplasti hücre çeperi bulunması ve lizozom olmamasıyla hayvan hücresinde ayrılır.

Mitakondri, ribozom ( tüm canlılarda ortak olarak bulunan tek organeldir) , endoplazmik retikulum, golgi aygıtı , sentrozom vb organelleri hayvan hücresi videosunda görebilirsiniz. Sorularınız için yorum yazınız.

15 Ağustos 2009 Cumartesi

Yeni 11. Sınıf Biyoloji Müfredatı Programı

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında okutulacak olan 11. sınıf biyoloji dersi müfredat programı.Bu yıl 2010 da bu müfredat 11. sınıflarda işlenmeyecek eski 11. sınıf biyoloji müfredatı işlenecektir.

ÜNİTELER ve ÖNERİLEN SÜRELER

 1. Bitki Biyolojisi ( Süre: 39 saat)
 2. Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji ( Süre: 45 Saat9
 3. Komünite ve Popülasyon Ekolojisi ( süre: 24 Saat)

1. Ünite : Bitki Biyolojisi Konuları

 • Bitkilerin Yapısı
 • Bitkilerde Taşıma
 • Bitkilerde Beslenme
 • Bitkilerde Büyüme ve Hareket
 • Bitkilerde Eşeyli Üreme
 • Bitkilerde Çimlenme

2. Ünite : Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknolojisi Konuları

 • Mendel genetiği
 • Modern Genetik
 • DNA'nın Yapısı ve replikasyonu
 • Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği

3. Ünite: Komünite ve Popülasyon Ekolojisi Konuları

 • Komünite Ekolojisi
 • Popülasyon Ekolojisi
 • Biyomlar

9.Sınıf Biyoloji Müfredatı Yeni

Bilindiği üzere 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında biyoloji , fizik, kimya , tar,h, coğrafya vb derslerin müfredat programları değişmişti. Kademeli olarak gerçekleşecek olan bu müfredat değişkliği bu sene 10. sınıflarda yeni müfredatın uygulanmasıyla devam edecek.

Konu ve üniteleri tam olarak bilmeyenler için  yeni 9. sınıf biyoloji müfredatı konularını tekrar vermek istedim.

ÜNİTELER

 1. Hücre , Organizma ve Metabolizma ( Süre : 28 Saat)

   KONU BAŞLIKLARI  :

 •    Hücre
 •     Hücrelerin Karşılaştırılması ve Hücresel Organizasyon

     2. Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik. ( Süre : 28 Saat)

 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Canlılar Alemi
 • Biyolojik Çeşitlilik ve Türlerin Korunması

    3. Bilinçli Birey - Yaşanabilir Çevre  ( Süre : 16 Saat ) 

 •  Çevre Sorunları,
 • Atatürk'ün Doğa ve Çevre Anlayışı

14 Ağustos 2009 Cuma

Yeni 10. Sınıf Biyoloji Müfredatı

Bilindiği üzere 2008-2009 Eğitim- Öğretiyılında biyoloji, fizik, kimya, tarih  gibi neredeyse tüm derslerin müfretadları kademeli olarak değiştirilmişti. 2008-2009 Eğitim - Öğretim yılında 9. sınıflar derlerini yeni müfredata göre işlemişlerdi. 

2009-2010 Eğitim- Öğretim yılında fizik,kimya, biyoloji, matematik vb derslerin 10. sınıf müfredatları yeni müfredata göre işlenecek.

2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı 10. sınıf Biyoloji Dersi Müfredatı konuları da tamamen değişmiştir. Yeni 10. sınıf biyoloji dersi müfredatı konuları aşağıdaki gibi olmuştur.

Yeni 10. Sınıf Biyoloji Dersi Müfredatı Konuları:

 • Canlılarda Enerji Dönüşümü : Toplam 30 Saat
 • Hücre Bölünmesi ve Üreme : Toplam 20 Saat
 • Ekosistem Ekolojisi : Toplam 22 Saat

Canlılarda Enerji Dönüşümü Konu Başlıkları:

 1. Canlılarda Solunum : Enerjinin açığa çıkışı
 2. Fotosentez : Enerjinin Bağlanmaso
 3. Kemosentez

Hücre Bölünmesi ve Üreme

 1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme ( Eski Biyoloji müfredatında 9. sınıf konusuydu)
 2. Mayoz ve Eşeyli Üreme  ( Eski Biyoloji müfredatında 9. sınıf konusuydu)

Ekosistem Ekolojisi,

 1. Ekosistemin Yapısı
 2. Ekosistemde Enerji Akışı ve Madde döngüleri
 3. Ekosistemlerin önemi

11. Sınıf Biyoloji Müfredatı 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında değişmeyecektir. 11. Sınıf Biyoloji dersi müfredatı 2010-2011 eğitim Öğretim yılında değişecektir ve şu an itibariyle yayınlanmamıştır.

12. Sınıf Biyoloji Müfredatı 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında değişmeyecektir. 12. Sınıf Biyoloji dersi müfredatı 2011-2012 eğitim Öğretim yılında değişecektir ve şu an itibariyle yayınlanmamıştır.

Yukarıda yazılan müfredat değişiklikleri Kimya , tarih, fizik.coğrafya dersleri için de geçerlidir.

13 Ağustos 2009 Perşembe